Overzicht van de boorbeelden deze worden door het programma gegenereerd door gegevens die opgegeven zijn. ook kan er per profiel een eigen boorbeeld aangemaakt worden
Printvoorbeeld boorbeeld overzicht
Voorbeeldprint voor aansturing inkroosmachine
Inkroos machine lijst
Voorbeeld scharnier inkrozing maken bewerkings Centrum
Boven en onder voorbeeld te produceren stuk hout op Bewerkings Centrum
Machine Aansturing

Direct vanuit de werkvoorbereiding worden m.b.v. dit programma de verschillende machines aangestuurd (CNC freesmachine, Afkortinstallatie, Inkroosmachine, bewerking centrum). Dit kan zijn door middel van een directe lijn naar de machine, een diskette, usb deze kunnen direct van de file opgeroepen worden vanuit de machine of met behulp van een barcode.