Specificatie kostensoort
Specificatie overzicht
Calculatie wijzigen
Specificatie uren overzicht
Offerte
Calculatie

Vanuit de tekening wordt de calculatie gegenereerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een van tevoren ingevoerd artikel- en vakkenbestand. Zodra u uw calculatie heeft afgerond rolt de complete offerte inclusief aanhef en leveringsvoorwaarden uit de printer. De offerte kan ook met het concept berekent worden.