Factuur en Afleverbon (OPTIE)

U kunt de factuur en/of afleverbonnen aanmaken vanuit de offerte, daarnaast kunt u ook nog losse onderdelen factureren. De betaalde facturen kunt u afboeken, van de openstaande facturen kunt u aanmaningen uitprinten of gelijk mailen.
Transport planning

Met transport planning kan er per dag van de week gepland worden welke kozijnen weggebracht moeten worden en welke route de chauffeur moet aanhouden.
Ook kan aangegeven worden welke bokken er mee gaan met welk transport.
Dit kan handmatig gedaan worden maar ook via scanners.
Via scanner scant u het kozijnmerk en het boknummer waar hij op komt te staan.
De scanner stuurt de gegevens door waardoor het automatisch in de transportplanning word verwerkt.